شیور ENT و سیستم دریل

Highsurg30  یا highsurg11 دو مدل عملکرد دارد. نوسان میکند و ادامه می یابد.تعداد نوسانات تیغه شیور در ثانیه(تعداد تغییر جهت تیغه چرخان در ثانیه) می تواند هر 0.2-0.3 ثانیه یک بار تغییر کند!

هندپیس شیور:

هندپیس شیور به طور کلی در جراحی های ENT استفاده می شود. برای مثال در ناحیه سینوس های پارانازال، بینی و حلق، حنجره یا ناحیه جلویی جمجمه. تیغه های شیور، قطعات استخوان یا غضروف و بافت های نرم را که توسط لوله مکش روی هند پیس از محل درمان برداشته می شود می تراشد. هندپیس شیور برای استفاده مورد نظر با تیغه شیور مجهز شده است که توسط یک موتور مناسب به حرکت در می آید.هندپیس شیور فقط توسط افراد واجد شرایط و آموزش دیده قابل استفاده است. این هندپیس دارای طراحی ارگونومیک برای بهترین عملکرد است.

هندپیس دریل ENT:

هندپیس ها به همراه یک سیستم محرک و ابزارهای چرخشی مربوطه برای آسیاب، تیز کردن و سوراخکاری در ناحیه جراحی گوش و حلق و بینی استفاده می شوند. هندپیس ها فقط توسط پرسنل واجد شرایط و آموزش دیده قابل استفاده هستند. عملکرد نامناسب می تواند منجر به نقص شود.

طرز استفاده برای مقاصد مورد نظر برای کاربر آموزش دیده واضح است.

این هندپیس ها در چندین اندازه و طول برای بهترین عملکرد طراحی شده اند.